طراحی ساختمان ، نمای ساختمان ، مهندسی معماری ساختمان ، پیمان مدیریت
طراحی و معماری داخلی ساختمان،طراحی ساختمان،معماری ساختمان،اجرا ساختمان،مدیریت پیمان،پیمان مدیریت
گروه سازه امن گستر نوین
آقای احد غلامی در زمینه ساخت درب و مصنوعات فلزی فعالیت دارند