طراحی ساختمان ، نمای ساختمان ، مهندسی معماری ساختمان ، پیمان مدیریت
طراحی و معماری داخلی ساختمان،طراحی ساختمان،معماری ساختمان،اجرا ساختمان،مدیریت پیمان،پیمان مدیریت

پروژه پنج هزار متری

الهيه

طراحی فاز 1 و فاز 2 پروژه 7 طبقه مرجان

مرجان

ظفر - آرش

پروژه 8000 متري در 12 طبقه و 29 واحد مسكوني در 9 طبقه

سعادت آباد

طراحی فاز 1و فاز 2 معماری

محلات

باز سازی  اداری

بازسازی اداری

باز سازی  مسکونی

بازسازی مسکونی

بازسازی مسکونی ظفر

بازسازی مسکونی2
منطقه مورد نظر خود را تایپ نمایید :