طراحی ساختمان ، نمای ساختمان ، مهندسی معماری ساختمان ، پیمان مدیریت
طراحی و معماری داخلی ساختمان،طراحی ساختمان،معماری ساختمان،اجرا ساختمان،مدیریت پیمان،پیمان مدیریت

سعادت آباد


پروژه 8000 متري در 12 طبقه و 29 واحد مسكوني در 9 طبقه
پروژه 8000 متري در 12 طبقه و 29 واحد مسكوني در 9 طبقه اسكلت