طراحی ساختمان ، نمای ساختمان ، مهندسی معماری ساختمان ، پیمان مدیریت
طراحی و معماری داخلی ساختمان،طراحی ساختمان،معماری ساختمان،اجرا ساختمان،مدیریت پیمان،پیمان مدیریت

دو شنبه 25 آذر 1392 ساعت 3:3:22
نيلينگ چيست

شنبه 25 آبان 1392 ساعت 3:2:50
چرا سيمانكاري ترك ميخورد ؟

چهار شنبه 15 آبان 1392 ساعت 11:18:41
يك علت ميتواند اختلاف مصالح زير سيمانكاري باشد كه با استفاده از توري ميتوان ايراد را حل نمود
2 پاسخ
اون كار هم كرديم ولي باز هم ترك ميخورد
يكي از دلايل ترك سيمانكاري اختلاف جنس مصالح ميباشد