طراحی ساختمان ، نمای ساختمان ، مهندسی معماری ساختمان ، پیمان مدیریت
طراحی و معماری داخلی ساختمان،طراحی ساختمان،معماری ساختمان،اجرا ساختمان،مدیریت پیمان،پیمان مدیریت
فاز0 يا فاز مطالعه
طراحی فاز 1و2 معماری
طراحی فاز 1 : شامل طراحی اولیه پلان و نما
طراحی فاز 2 : شامل تکمیل طراحی اولیه - طراحی نقشه های اجرایی - طراحی دیتیلها - لیات ها - طراحی نما و سقفها - طراحی داخلی و کلیه جزئیات ساختمان با لحاظ کردن نقشه های سازه - تاسیسات برقی و مکانیکی و ...
اجرا
اجراي  پروژه هاي ساختماني بر اساس نقشه هاي فاز1 و فاز2 تهيه شده با تجربه چندين ساله در زمينه اجرا
باز سازی
بازسازی و طراحی داخلی