طراحی ساختمان ، نمای ساختمان ، مهندسی معماری ساختمان ، پیمان مدیریت
طراحی و معماری داخلی ساختمان،طراحی ساختمان،معماری ساختمان،اجرا ساختمان،مدیریت پیمان،پیمان مدیریت

بنام خدا

گروه كانزارك يا به عبارت بهتر خانواده كاري كانزارك فعاليت خودرا بصورت تخصصي فقط در زمينه ساختمان بنا نهاده تا در شاخه اي خاص در دنياي بزرگ معماري و عمران تسلط كافي داشته باشد .

عمده پروژه ها با طراحي معماري مهندس معمار سركار خانم آرشيده دفتريان، داراي پروانه پايه يك وبا تجربه كاري تخصصي از قبل از سال 1376 تا هم اكنون ميباشد. و همچنين با اجرا و نظارت مهندس عمران آقاي عليرضا صادقي پور داراي پروانه اشتغال پايه يك وبا تجريه كاري تخصصي ازقبل از سال 1374 تا الان صورت پذيرفته است .

اين خانواده كار مشترك خودرا از سال 1377 آغاز نموده و با همبستگي هرچه بيشتر ادامه داده است .

عمده پروژه ها بصورت شخصي با رعايت اصول ؛ فاز مطالعه - فازيك معماري ، طراحي و محاسبه - فاز دو معماري ، طراحي و محاسبه - و فاز سه اجرا با روش مديريت پيمان صورت گرفته و اين گروه در اين روند داراي تجربه و مهارت كافي ميباشد .

هدف از تشكيل اين سايت

1: معرفي كارهاي انجام شده براي آشنايي دوستاني كه مايل به اجراي پروژه هاي مشابه هستند .

2: تبادل تجربيات و رفع مشكلات تخصصي ساختمان بين اين گروه و همكاران ديگر ميباشد .

3: معرفي اكيپهايي كه در حين مدت كاري ، مورد تائيد اين گروه ميباشد.

4: معرفي مقالات ، پروژه ها يا موارد خاصي كه در مكانها ، شهرها ، كشورها و يا سايتهاي مختلفي يافت شده و قابل ارائه هستند ميباشد .

5 : معرفي مصالح جديد و محاسن و معايب آنها

6 : صداقت كاري